Wat zijn de gevolgen van de Wet betaalbare huur?

Remko Mak
05 juli 2024
5 min lezen
Label C-verplicht voor kantoren

De Wet betaalbare huur, bedoeld om de huurprijzen in Nederland te reguleren en betaalbaar te houden, heeft aanzienlijke gevolgen voor de kleine belegger die woningen verhuren.

Hier zijn enkele directe gevolgen:

1. Invoering van het Puntensysteem voor Vrije Sector:

 • Uitbreiding van het WWS (Woningwaarderingsstelsel): Het puntensysteem dat wordt gebruikt om huurprijzen in de sociale huursector te bepalen, wordt nu ook toegepast op de vrije sector woningen. Dit systeem kent punten toe aan woningen op basis van kenmerken zoals oppervlakte, voorzieningen en locatie. Bij nieuwe huurcontracten vanaf 1 juli 2024 moet deze WWS-puntentelling ook meegeleverd worden aan de huurder.
 • Energielabel (onderdeel van het WWS): Bij verhuur van zelfstandige woonruimte moet het energielabel worden bijgevoegd. Labels van vóór 2017 zijn hoogstwaarschijnlijk niet geldig. Energielabels nieuwe stijl dienen een energieprestatie-index te hebben. Mist het energielabel bij verhuur, dan riskeert de verhuurder een boete.  
 • Maximale Huurprijs: Voor veel woningen in de vrije sector kan dit betekenen dat de maximale huurprijs wordt verlaagd als de woning op basis van punten als een sociale huurwoning wordt geclassificeerd. Hierdoor kunnen kleine beleggers gedwongen worden om de huurprijzen te verlagen.

2. Beperking van Huurverhogingen

 • Regulering van Huurverhogingen: De wet legt beperkingen op aan jaarlijkse huurverhogingen, die niet meer mogen stijgen dan een bepaald percentage boven de inflatie. Dit biedt huurders meer stabiliteit, maar beperkt de mogelijkheden van verhuurders om hun inkomsten te verhogen in reactie op stijgende kosten of marktomstandigheden.

De verdere gevolgen zijn ook niet mis:

1. Financiële Impact

 • Lagere Huurinkomsten: Door de regulering van huurprijzen en beperkingen op huurverhogingen kunnen kleine beleggers geconfronteerd worden met lagere huurinkomsten. Dit kan vooral problematisch zijn voor beleggers die recentelijk onroerend goed hebben gekocht tegen hoge prijzen en rekenen op hogere huurinkomsten om hun investeringen te dekken.
 • Waardedaling van Vastgoed: De potentiële inkomstenverlaging kan ook leiden tot een daling van de waarde van de huurwoningen, wat de totale waarde van de vastgoedportefeuille van kleine beleggers kan beïnvloeden.

2. Verhoging van Administratieve Lasten

 • Extra Regels en Controles: Kleine beleggers moeten nu voldoen aan strengere regelgeving en mogelijk meer administratieve verplichtingen zoals gedetailleerde rapportages en nalevingscontroles. Dit verhoogt de administratieve lasten en kan extra kosten met zich meebrengen.
 • Noodzaak voor Advies en Aanpassingen: Verhuurders moeten mogelijk advies inwinnen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving en hun vastgoedportefeuille aanpassen, wat extra uitgaven en inspanning vereist.

3. Verminderde Investeringsbereidheid

 • Beperking op Flexibiliteit: Door de nieuwe regels verliezen verhuurders een deel van hun flexibiliteit om huurprijzen aan te passen aan de marktomstandigheden. Dit kan de investeringsbereidheid onder kleine beleggers verminderen, aangezien het rendement op investeringen minder voorspelbaar en mogelijk lager wordt.
 • Afname in Nieuwbouwinvesteringen: Kleine beleggers kunnen terughoudender worden in het investeren in nieuwbouwprojecten of renovaties vanwege onzekerheden over het rendement, wat de beschikbaarheid van huurwoningen op de lange termijn kan beïnvloeden.

4. Sociale en Economische Implicaties

 • Meer Beschikbaarheid van Betaalbare Woningen: Terwijl de wet is ontworpen om meer betaalbare huurwoningen beschikbaar te maken, kan dit op korte termijn druk uitoefenen op kleine beleggers. Op lange termijn kan het beleid echter bijdragen aan een stabielere en meer betaalbare huurmarkt.
 • Gevolgen voor Huurmarkt: Door de regulering van huurprijzen kunnen sommige verhuurders ervoor kiezen hun woningen te verkopen in plaats van te verhuren, wat het aanbod van huurwoningen kan verkleinen en mogelijk leiden tot een verhitte koopmarkt.

Conclusie

De Wet betaalbare huur 2024 heeft ingrijpende gevolgen voor kleine beleggers in Nederland. Deze wet stelt strengere regels in voor huurprijsregulering en huurverhogingen, verhoogt de administratieve lasten en kan leiden tot lagere huurinkomsten en vastgoedwaarden.

Kleine beleggers moeten zich goed informeren over de nieuwe wetgeving en mogelijke strategieën overwegen om de financiële impact te minimaliseren. Het is raadzaam om advies in te winnen bij experts om de gevolgen voor hun specifieke situatie beter te begrijpen en effectief te beheren.