Energielabel-C verplichting kantoorgebouwen

Remko Mak
02 juli 2024
5 min lezen
Label C-verplicht voor kantoren

Hoe is het inmiddels met de energielabel C-verplichting voor kantoorgebouwen in Nederland?

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C hebben. Dit houdt in dat het primair fossiel energiegebruik niet meer dan 225 kWh per vierkante meter per jaar mag bedragen. Voldoet een kantoorgebouw niet aan deze eis, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze verplichting. Zo geldt de energielabel C-verplichting niet voor kantoorgebouwen die minder dan 50% van hun gebruiksoppervlakte als kantoorfunctie hebben, gebouwen kleiner dan 100 m², monumentale gebouwen, gebouwen die binnen twee jaar gesloopt worden, of gebouwen zonder energieverbruik voor binnenklimaatbeheersing.

In 2024 blijkt dat ongeveer 55% van de kantoorgebouwen nu aan de energielabel C-verplichting voldoet.

Ongeveer 10% van de kantoren heeft een energielabel D of slechter, terwijl 35% nog geen energielabel heeft. Er is nog steeds een aanzienlijke groep gebouwen die de nodige aanpassingen moet doorvoeren om te voldoen aan de verplichting.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze regelgeving en kunnen boetes opleggen of zelfs de sluiting van niet-conforme gebouwen afdwingen. Echter, de mate van handhaving kan per gemeente verschillen, waarbij sommige gemeenten eerst waarschuwingen geven voordat ze strenger optreden.

Subsidies en ondersteuning bieden uitkomst voor kantooreigenaren met een zwak energielabel.

Er zijn verschillende subsidies en financiële regelingen beschikbaar om eigenaren te helpen met de noodzakelijke renovaties en aanpassingen om hun kantoorgebouwen naar energielabel C te brengen.

Het is raadzaam voor eigenaren van kantoorgebouwen om tijdig maatregelen te nemen en zich goed te informeren over de stappen die nodig zijn om aan deze verplichting te voldoen.

Meer informatie en hulpmiddelen voor kantooreigenaren, zoals subsidiemogelijkheden en maatwerkadvies, zijn beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)​ en het Informatiepunt Leefomgeving (Informatiepunt Leefomgeving)​.

Controleer het label van uw kantoorgebouw

Op www.ep-online.nl kunt u zien of uw kantoorgebouw een energielabel heeft en welk label dat is. Een label is 10 jaar geldig. Is het label vóór 2013 afgegeven? Dan moet het op tijd vernieuwd worden. Heeft uw gebouw nog helemaal geen energielabel? De eerste stap is dan om te kijken hoe energiezuinig uw gebouw is. Onze EP adviseurs kunnen u daarbij helpen.