Wat is de TOjuli-eis na 1 juli 2024?

Remko Mak
09 juli 2024
5 min lezen
Label C-verplicht voor kantoren

...En hoe kun je aan de TOjuli-eis voldoen?

Vanaf 1 juli 2024 worden strengere eisen gesteld aan de TOjuli (Temperatuuroverschrijdingsindicator) in de NTA 8800. Deze indicator meet in welke mate een gebouw in de zomermaanden te warm wordt. Het doel van de aanpassing is om het comfort in gebouwen te verbeteren en oververhitting te voorkomen, wat steeds belangrijker wordt door klimaatverandering.

TOjuli Eis na 1 juli 2024

Na 1 juli 2024 mag de TOjuli waarde niet hoger zijn dan 1,00. Dit betekent dat gebouwen zo ontworpen moeten zijn dat de temperatuuroverschrijding binnen aanvaardbare grenzen blijft.

Voldoen aan de TOjuli Eis

Er zijn verschillende maatregelen die je kunt nemen om aan de TOjuli eis te voldoen:

 1. Zonwering:
  • Buitenzonwering: Het gebruik van rolluiken, zonneschermen of screens kan aanzienlijk helpen om de zoninstraling te verminderen.
  • Binnenzonwering: Hoewel minder effectief dan buitenzonwering, kunnen jaloezieën, gordijnen of folies op de ramen de warmte ook enigszins beperken.
 2. Isolatie:
  • Dak- en muurisolatie: Goede thermische isolatie zorgt ervoor dat de warmte buiten blijft.
  • HR++ of triple glas: Hoogwaardig glaswerk vermindert de warmte-instraling en -uitstraling. Ook is het belangrijk rekening te houden met de g-waarde (binnen de spouw van het raam is zonwerende folie aangebracht). Dit is echter een voordeel in de zomer, helaas een nadeel in de winter.
 3. Ventilatie:
  • Natuurlijke ventilatie: Door gebruik te maken van goed geplaatste ramen en ventilatieroosters kan natuurlijke ventilatie bevorderd worden.
  • Mechanische ventilatie: Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) kan helpen om de binnentemperatuur te reguleren zonder energieverlies.
 4. Groene daken en gevels:
  • Planten op daken en gevels kunnen helpen om de temperatuur te reguleren en bieden bovendien extra isolatie.
 5. Overstekken en luifels:
  • Architectonische elementen zoals overstekken en luifels kunnen de directe zoninstraling beperken en daarmee de warmtebelasting verlagen.
 6. Reflecterende materialen:
  • Gebruik van reflecterende dakmaterialen of coatings op ramen kan helpen om de zonnestralen te weerkaatsen.
 7. Passieve koeling:
  • Strategisch gebruik van natuurlijke elementen zoals bomen voor schaduw kan de warmte-instraling op het gebouw verminderen.

Implementatie en controle

Bij nieuwbouwprojecten moet tijdens de ontwerpfase al rekening gehouden worden met de TOjuli eis. Dit betekent dat architecten en bouwkundigen de hierboven genoemde maatregelen moeten integreren in hun ontwerpen. Voor bestaande gebouwen kunnen energieadviseurs helpen met het opstellen van een plan om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Door een combinatie van deze maatregelen kan worden voldaan aan de TOjuli eis van 1,00 (dit was 1,2) -- waarmee zowel comfort als energie-efficiëntie in de zomermaanden gewaarborgd worden.